Sem tam se stane, že je třeba programově změnit FLASH option byte. Dostupných příkladů je ale málo a nejsou zcela transparentní. Zde je jednoduchý a názorný příklad jak v programu změnit FLASH option byte flag.

// Příklad vypnutí IWDG ve STOP modu  

...

__disable_irq();  
FLASH_OBProgramInitTypeDef pOBInit;
HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&pOBInit);
if( pOBInit.USERConfig & (1 << 17) ) { // 17 bit = OB_USER_IWDG_STOP
  memset((void*)&pOBInit,0,sizeof(pOBInit));
  pOBInit.OptionType = OPTIONBYTE_USER;
  pOBInit.USERType = OB_USER_IWDG_STOP;
  pOBInit.USERConfig = OB_IWDG_STOP_FREEZE;
  HAL_FLASH_Unlock();
  __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR); // Clear the FLASH's pending flags.
  HAL_FLASH_OB_Unlock();    
  if (HAL_FLASHEx_OBProgram(&pOBInit)==HAL_OK)
  {     
    /* Provede reset! To je správně. */
    HAL_FLASH_OB_Launch(); 
  }
  HAL_FLASH_OB_Lock();
  HAL_FLASH_Lock();  
} 
__enable_irq(); 

...